SERVICII

Daca sunteți pastor sau lucrător, aveți o chemare înaltă, cu multe cerințe. Ca rezultat, sunteți o persoană foarte ocupată. Cum putem să vă ajutăm?
Avem o echipă de oameni pregătiți – misionari străini și români, care este la dispoziția acestei lucrări. Ei vă vor sprijini în diferite moduri, având în vedere scopul lucrării EBE și misiunea bisericii locale:
 • Putem să vă ajutăm să concepeți o strategie pentru un centru de pregătire cu baza în biserica locală în vederea echipării de slujitori;
 • Putem furniza cursuri folositoare programului sau centrului dvs. de echipare;
 • Putem să vă ajutăm să concepeți o strategie a unei lucrări pentru femei în biserica locală;
 • Putem face vizite pentru a vă asista și încuraja în lucrarea de echipare;
 • Vă putem oferi seminarii, consultanță și instruire potrivit filozofiei educației creștine și echipării lucrătorilor;
 • Vă putem oferi un program de studiu intensiv de Teologie Pastorală pentru pastori și slujitori.
Câteva avantaje ale pregătirii prin lucrarea EBE:
 • Posibilitatea de adaptabilitate a cursurilor în funcție de nivelul de pregătire al participanților.
 • Diversitatea de domenii, acoperită prin programa de pregătire, prin cursurile oferite.
 • Cost financiar redus – se acopera doar costurile de editare ale cursurilor.
 • Echiparea se face in biserica locala, fara a implica nevoia deplasării din contextul în care se găsesc cursanții.
 • Pregătirea oferă în egală măsura o creștere în cunoștințe, îndemânare și caracter.
 • Programa urmărește pregătirea de “echipatori”, care se vor multiplica în urmatoarele generații de slujitori (conf. 2 Tim. 2:2).
 • Cursanții sunt echipați “în slujire”, în contrast cu o echipare “pentru slujire”.