STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Lucrarea EBE este condusă de un grup indigen, dedicat echipării de lideri slujitori ucenicizatori, sub coordonarea unui Consiliu Director si a unei Echipe de Conducere și asistați de un Consiliu Consultativ format din misionari Entrust.
Consiliul Director
Este format dintr-un număr de 9 persoane, bărbați și femei, din diferite denominații evanghelice, care se află în poziții și în structuri de conducere în cadrul bisericilor, a confesiunilor sau departamentelor din care fac parte. Aceștia reprezintă interesele Fundației în denominațiile lor, asistă Coordonatorii Naționali și Regionali în activitatea de echipare, primesc rapoartele anuale de activitate ale Fundației și în mod specific ale fiecărui Sistem, se asigură că activitatea Fundației este în conformitate cu viziunea și misiunea ei și participă activ la dezvoltarea prin mijloacele disponibile și prin implicarea personală a eficientizării lucrării EBE. Consiliul Director reprezintă “garantul” că lucrarea decurge la parametrii de standard înalt.
Echipa de Conducere
Este formată din 7 persoane și anume: Directorul General Executiv, Directorul Administrativ și cei 5 Coordonatori Naționali de la cele 5 Sisteme de lucru EBE. EBE este o resursă care asistă pastori, biserici si denominații evanghelice sa dezvolte Centre de Pregătire viabile, cu baza in biserica locală. EBE asigură cursurile din programa sa, precum si consultanță, prin personal specializat, încurajând bisericile și liderii din bisericile române sa se implice in echiparea de lideri slujitori. Lideri de biserici, pastori, evangheliști sau profesori la școli teologice, elevi si studenți, femei evlavioase, tineri cu chemare pentru lucrarea de slujire sau cu o inima pentru misiune, oameni care iubesc Cuvantul lui Dumnezeu, toți pot beneficia de pe urma acestei investiții care se numește:
EBE - Educație Biblică prin Extensie