STRATEGIE

Lucrarea EBE este condusă de un grup indigen, dedicat echipării de lideri slujitori ucenicizatori, sub coordonarea unui Consiliu Director si al unei Echipe de Conducere. Un Consiliu Consultativ, format din misionari Entrust, asistă lucrarea EBE și participă la dezvoltarea lucrării de echipare prin programele EBE.
EBE este o resursă care asistă pastori și slujitori din biserici și denominații evanghelice sa dezvolte Centre de Pregatire viabile, cu baza in Biserica Locală (CPBL). EBE asigură cursurile din programa sa, precum si consultantă prin personal specializat, încurajând bisericile si liderii din bisericile române să se implice în formarea de CPBL și în echiparea de lideri- slujitori.
Lideri de biserici, pastori, evangheliști sau profesori la școli teologice, elevi si studenți, femei evlavioase, tineri cu chemare pentru lucrarea de slujire sau cu o inima pentru misiune, oameni care iubesc Cuvantul lui Dumnezeu, toți pot beneficia de pe urma acestei investitii care se numeste EBEEducatie Biblica prin Extensie. Următoarele aspecte legate de strategie sunt destinate să descopere și să ajute formarea de noi lideri, să ducă la împuternicirea celor existenți și la abordarea cu maturitate a eforturilor misionare:
Fiecare Sistem va dezvolta lucrarea prin colaborarea dintre Coordonatorul Național al Sistemului cu Coordonatorii Regionali din câmp. Aceștia împreună formează Echipa de Conducere a Sistemului respectiv. Coordonatorul Național de sistem conduce Echipa sistemului în activitatea de echipare a liderilor slujitori și cea de formare a noi CPBL în care să se implementeze și să se dezvolte o lucrare de echipare a ucenicilor sau a liderilor slujitori. Coordonatorii Regionali lansează și susțin viziunea de lucrare EBE în bisericile din zona lor geografică și își aduc aportul și la contextualizarea materialelor EBE, conducând astfel spre posibilitatea de a asigura o echipare relevantă prin pregătirea biblică în teritoriul de influiență.
EBE asigură cursurile necesare în pregătirea biblică, prin curriculum propriu, precum și prin alte resurse de educație biblică.
Echipa EBE promovează echiparea și încurajarea în slujire și în misiune nu doar prin filosofia de lucrare în grupuri mici ci și prin diferite conferințe destinate spre a motiva și dezvolta colaborarea cu diverși parteneri existenți sau potențiali. Pe măsură ce studenții sau ucenicii aflați în programele de echipare devin lideri-slujitori dezvoltați, personalul EBE asigură asistență în pregătirea pe care o fac aceștia cu alții (pregătirea de echipatori), conform 2Tim. 2:2. Colaborăm la trimiterea și susținerea misionarilor în diferite alte teritorii și culturi, în parteneriate cu biserici locale, cu agenții de misiune și cu instituții educaționale.
Până la această dată sunt rezultate substanțiale în toate aceste domenii amintite.
Obiective majore
  • Fundatia EBE. Întărirea si dezvoltarea organizației, cu impact în întreaga sferă evanghelică română. Asigurarea bazei de operare și a resurselor necesare prin proiectul economic de autosusținere.
  • CPBL. Dezvoltarea CPBL existente si deschiderea de noi centre eficiente de pregătire și ucenicizare în bisericile din România și Diaspora, unde liderii să-și pregătească proprii membri pentru lucrarea de slujire.
  • O lucrare de slujire dezvoltată între femei. Extinderea si integrarea lucrării cu femeile în Sistemele și Centrele de pregătire, cu respectarea structurilor proprii de autoritate de la nivelul fiecărei denominații.
  • Extinderea lucrării de misiune. Motivarea bisericilor și a liderilor, asistarea lor in lucrarea de echipare și trimitere de misionari, în parteneriate cu alte organizații, cu o implicare proprie crescândă din partea Fundației EBE.
  • Resurse Educaționale. Extinderea resurselor educaționale precum și revizuirea celor existente în vederea relevanței și contextualizării, astfel încît acestea să se adreseze nevoilor concrete ale bisericilor române.