Despre noi

Timp de 10 de ani de zile, începând cu anul 1979, în cadrul unor programe clandestine organizate de către BEE-I (Biblical Education by Extension-International, actualul Entrust) în timpul unui regim comunist opresiv față de biserică, mulți lideri, inclusiv actualii lideri de la EBE, au fost echipați în grupuri mici de studiu pentru a sluji biserica și nevoile ei.
Sub directa asistență și sprijinul organizației Entrust și a misionarilor Entrust aflați în Romania, s-au stabilit apoi după revoluția din Decembrie 1989, bazele apariției organizației indigene de educație biblică prin exensie – EBE. Având programe pilot pentru deschiderea și dezvoltarea de CPBL, cu studenți dintre care unii lideri de biserici, iar alții, membri cu potențial în adunările lor locale, în diferite zone geografice din țară, EBE a depus eforturi considerabile în dezvoltarea și folosirea programei de pregătire a liderilor slujitori. În colaborare cu Entrust iar mai târziu și cu CRM sau Elmbrook Church din SUA, s-au făcut eforturi și investiții financiare pentru traducere, contextualizarea materialelor, editarea și implementarea cursurilor precum și a programelor de echipare, implementarea viziunii și a strategiilor care aduc beneficii diferitelor mișcări evanghelice. EBE a încercat să dezvolte și să mențină parteneriate solide cu toate denominațiile evanghelice și cu biserici locale mai mari din țară. S-au deschis tot mai multe CPBL prin lucrarea cărora bisericile locale respective au echipat oameni și au început apoi să promoveze astfel, slujitori în zona lor geografică.
Fiecare denominație evanghelică din Romania are acum propriul Sistem de echipare și există la fiecare Sistem o Echipă de Conducere, sub coordonarea directă a Coordonatorului Național de la sistemul respectiv. Astfel avem sisteme de pregătire la Cultul Crestin Penticostal, Cultul Creștin Baptist, Cultul Creștin după Evanghelie, Mișcarea Evanghelică a Bisericilor Autonome și există deasemenea un Sistem pentru Lucrarea cu Femeile. Se află în dezvoltare și o lucrare de echipare în cadrul mișcării Oastea Domnului.
În anul 2003, mai mult de 2000 de studenți erau înregistrați în programe de pregătire în diferite CPBL. Apoi, în anul 2005, erau 5500 de studenți, bărbați și femei, în pregătiri de niveluri diferite în CPBL din țară. La ora actuală nu se mai ține strict o asemenea evidență, Centrele de Pregătire aparținând bisericilor și nu lui EBE iar programa de echipare din multe CPBL are și alte cursuri pe lângă cursurile EBE. Viziunea a fost captată de foarte mulți lideri, materialele de pregătire se pun la dispoziție prin EBE tuturor celor interesați și fiecare Sistem încercearcă în colaborare cu denominația respectivă să răspundă nevoilor specifice.