MISIUNEA CREȘTINĂ

Fiecare creștin cunoaște Marea Însărcinare: „Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile…” iar ascultarea de această poruncă este obligatorie și înseamnă MISIUNE.

Cursul are materiale care reușesc să accentueze baza biblică a misiunii, să contureze profile biblice și contemporane de oameni dedicați misiunii; de asemenea acest curs prezintă istoria misiunii ultimelor secole precum și bazele misiunii moderne.

Prin conținut și alte materiale secundare participanții reușesc să înțeleagă nevoia specială de pregătire pentru a face față provocărilor culturale și transculturale, nevoie pe care va trebui să și-o asume orice creștin care vrea să se bucure în ziua în care Hristos va fi glorificat pentru că a răscumpărat cu sângele Lui, oameni de orice seminție și orice limbă.

Citat: „Pasiunea apostolică este o alegere voită, intenționată, de a trăi pentru Hristos în mijlocul națiunilor. Înțelesul se extinde până la dedicarea de a merge până la moarte să răspândești gloria Lui. Este un atribut al celor ce sunt dedicați lui Isus Hristos, care visează ca întregul pământ să fie umplut de gloria Domnului!”